DotInfo je informační systém, který umožňuje Ministerstvu financí ČR poskytovat a zveřejňovat povinné informace o dotacích a návratných finančních výpomocích. Více informací o systémech pro státní správu naleznete zde.

Tato povinnost je legislativně zakotvena zákonem č. 171/2012 Sb. ze dne 26. dubna 2012, který novelizuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Na portálu DotInfo.cz se tedy evidují data a dokumenty, které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných výpomocí a zde je také možné údaje vyhledávat a prohlížet.

Poskytovatel dotace předá podle zákona dokumenty a údaje rozhodné pro poskytnutí dotace bez zbytečného odkladu poté, kdy vznikly nebo kdy je obdržel, Ministerstvu financí, k tomu mu slouží elektronická podoba formátu.

Vzápětí jsou odeslaná data Ministerstvem financí zpracována a zveřejněna na portálu DotInfo.cz.

Portál se nachází na webových stránkách Ministerstva financí České republiky, v sekci Informační zdroje, v rozbalovací nabídce – položka DotInfo.

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

Aktuální verze systému je postavená na platformě .NET, s použitím třívrstvé architektury, klient využívá technologie XBAP. Aktualizace klientské části je zajištěna technologií ClickOnce. Pro vývoj nové verze byla použita firemní metodologie s podporou CASE prostředku Enterprise Architect. Celý systém je provozován na platformě OS Windows Server 2008/2012 a MS SQL Server na straně serveru a Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 na straně klientských stanic. Výměna dat s jinými subjekty je řešena formou otevřeného rozhraní XML.

ZPŮSOB KOMUNIKACE

Informační systém Dotlnfo a externí informační systémy komunikují prostřednictvím webových služeb (SOAP). Informační systém Dotlnfo EDS v této architektuře vystupuje jako centrální systém, se kterým komunikují externí informační systémy.

NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ NA STRANĚ SYSTÉMU

K zajištění bezpečnosti komunikace jsou využívány následující bezpečnostní principy:
Komunikace probíhá přes zabezpečený komunikační kanál HTTPS. Server IS Dotlnfo EDS má nainstalovaný serverový certifikát vydaný certifikační autoritou. Servery externích IS, které komunikují s IS Dotlnfo EDS, musí důvěřovat této certifikační autoritě. Systémy externích IS se autorizují klientským certifikátem. Otisk klientského certifikátu je předán správci IS Dotlnfo EDS.