TRENDY

Mobilní aplikace se ubírají směrem, kterým se bude oblast IT vyvíjet. Již dnes je zřejmé, že tablety nahradily PC i notebooky, zákazníci vyžadují stále širší spektrum možností na iPadech a iPhonech.

Významné firmy si uvědomují, že právě sem se posunuje klientské rozhraní a velké centrální systémy se přelévají postupně k mobilní platformě.V oblasti mobilních technologií je společnost schopna nabídnout klientům totéž, co v oblasti klasických IT systémů.

Protože si uvědomuje, že zde se komunikace odehrává v zásadně odlišném prostředí, uzavřené systémy v rámci korporátního řešení komunikují se zařízením na nezabezpečené síti, klademe maximální důraz na bezpečnost a ochranu dat.

Aplikace ImedIQ: Software pro mobilní zařízení, využívající konvoluční neuronové sítě pro analýzu obrazových dat ve zdravotnictví. ImedIQ pomáhá uživatelům z řad veřejnosti i odborníkům v oblasti preventivní i specializované lékařské péče usnadnit a zjednodušit práci. Software je založený na umělé inteligenci a je určený k detekci a identifikaci entit a specifických útvarů z obrazových dat, což byl donedávna schopný rozpoznávat pouze člověk.

“Projekt FW01010351 / Software využívající konvoluční neuronové sítě pro analýzu obrazových dat ve zdravotnictví je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND.”


BEZPEČNOST NAŠICH ŘEŠENÍ ZAJIŠŤUJÍ PŘEDEVŠÍM:

  •   Šifrované protokoly, zabezpečení standardních protokolů,
  •   Primární používání asymetrického šifrování pomocí certifikovaných klíčů,
  •   Nadstavbové kryptování pomocí interních symetrických klíčů,
  •   Zajištění komunikace peer-to-peer (p2p), kdy dvě klientské stanice spolu komunikují přímo vlastním kryptovaným kanálem mimo standardní cesty přenosu dat,
  •   Speciální kanál pro verifikaci dat zasílaných zvolenou cestou, kde data nebyla ovlivněna zvenčí, a nedošlo k narušení komunikace,
  •   Vytváření zálohovaných úložišť šifrovaných cloudových řešení,
  •   Všechny varianty lze kombinovat při vytváření jedinečných systémů na míru jednotlivým klientům,

ZPĚT