Společnost SYSCOM SOFTWARE vytváří, aktualizuje a spravuje ekonomické systémy pro instituce státní správy.


alternative  DETAILNÍ POPIS

Systém AVISme řeší komplexně problematiku interního informačního systému a zaměřuje se na ekonomické agendy, jejich nadstavby i jejich kompatibilitu s používanými kancelářskými systémy. AVISme je víceúrovňový systém, který umožňuje propojení všech jednotlivých složek organizace a vzájemnou výměnu jejich dat. Zajišťuje také on-line sumarizaci ekonomických dat a sdílení základních číselníků na všech úrovních. Systém AVISme je běžně využíván ve státní správě na třech stupních (ministerstvo – ředitelství – jednotlivé úřady), ale je dobře možné aplikovat jej na jakoukoliv organizační strukturu. Pro všechny organizace také platí, že mohou nasadit moduly jednotlivě.

alternative

Elektronická spisová služba. Komplexní řešení pro práci s dokumenty a komunikaci se státní správou.

alternative  DETAILNÍ POPIS

Dalším prověřeným systémem je Evidenčně Dotační Systém a Správa Majetku ve Vlastnictví Státu (EDS/SMVS). Systém je určen pro vstup a zpracování dat části státního rozpočtu. Je využíván na jednotlivých ministerstvech s přímým napojením na Ministerstvo financí ČR, kde slouží k centrálnímu zpracování podkladů pro tvorbu plánu výdajů státního rozpočtu a evidování dotací.

alternative  DETAILNÍ POPIS

Třetí informační systém s názvem DotInfo umožňuje Ministerstvu financí ČR poskytovat a zveřejňovat povinné informace o dotacích a návratných finančních výpomocích.